Petteri pikkutakissa

Tulevaisuus
tehdään tiedolla

Kiitos kaikille äänestäjille!

#Tiedevaalit

Koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen

Tiede ei tuota ainoastaan tärkeää ja perusteltua tietoa, se rakentaa myös parempaa ja varmempaa tulevaisuutta meille kaikille.

Koulutuksen ja tutkimuksen keinoin turvaamme hyvän elämän perusedellytykset, kehitämme yhteiskuntaa, lainsäädäntöä ja taloutta. Ilman tiedettä meillä ei olisi tietoa meitä uhkaavista riskeistä ja vaaroista, kuten ilmastonmuutoksesta - tai tehokkaita keinoja sen torjumiseen. Meillä ei olisi juoksevaa vettä, ilmaista ja tasapuolista koulujärjestelmää, sosiaaliturvaa tai nopeaa nettiyhteyttä.

Tieteeseen ja koulutukseen panostaminen auttaa myös siinä, että rehellisyys ja tosiasiat painavat politiikassa enemmän kuin pelottelu, väärä informaatio ja valehtelu.

Viite - tieteen ja teknologian vihreät ry:n hallituksen jäsenenä ajan yhdistyksemme tiedepoliittista ohjelmaa. Tässä on ohjelmamme neljä kärkeä:

1. Tieteen on oltava avointa
Open Access on otettava lyhyen aikavälin päämääräksi, Open Data pitkän aikavälin.
2. Tiede on huomioitava erikseen valtioneuvoston tasolla
Valtioneuvostossa tulee olla tiedeministeri tai pysyvä tieteellinen neuvonantaja, jolla on kokemusta korkeatasoisesta tieteestä ja tutkimuksesta.
3. Tutkimuksen perusrahoitus on nostettava kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle
Korkea tieteellinen taso on nyt ja tulevaisuudessa olennainen mittari yhteiskunnan sivistystasolle ja taloudelliselle elinkelpoisuudelle.
4. Tutkimusrahoituksen päämääränä on oltava korkealaatuinen tutkimus
Kansainväliselle huipputasolle pääseminen on tärkein päämäärä, mutta se vaatii korkeaa tasoa myös kansallisen tason yksiköiltä ja laajaa osaamispohjaa.