Petteri pikkutakissa

Tulevaisuus
tehdään tiedolla

Kiitos kaikille äänestäjille!

#Perustulovaalit

Kohti toimivampaa sosiaaliturvajärjestelmää

Meidän on pidettävä kiinni suomalaisesta hyvinvointivaltiosta. Ellemme halua siirtyä kohti yhdysvaltalaista ajattelua, on meidän kehitettävä sosiaaliturvajärjestelmää niin, että se on kestävä, ymmärrettävä ja reilu.

Nykyisessä byrokratiaviidakossa selviytyminen vaatii yksilöltä valtavasti resursseja. Sosiaaliturvahakemuksia täyttäessä on helppoa huomata, kuinka nykyinen järjestelmä on kaikista vaikein ja haastavin niille, jotka eniten sen tarjoamaa apua tarvitsisivat.

Lähestyn perustuloa efektiivisen marginaaliveroasteen kautta. Perustulo on järkevä tapa korjata tämä ongelma.

Perustulo on 2000-luvun ratkaisu muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin ja hyvinvointivaltion turvaverkoston varmistamiseen.

Luottamustehtäviini kuuluu BIEN Finland - Suomen perustuloverkosto ry:n hallituksen puheenjohtajuus. Perustuloverkosto on yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä keskustelua perustulosta, edistää perustulon toteuttamista Suomessa sekä seurata perustuloaloitteiden etenemistä kansainvälisesti.

Tässä on muutama poiminta vihreiden poliittisesta ohjelmasta perustuloon liittyen.

Siirrytään kohti perustuloa, joka takaa perusturvan kaikissa elämäntilanteissa ja tekee työn vastaanotosta kannattavaa.
Perustulo lisää ihmisten mahdollisuutta päättää omasta elämästään ja vähentää sosiaaliturvajärjestelmän byrokraattisuutta. Perustulon päälle voidaan maksaa tarveharkintaisia tukia.
Parannetaan opiskelijan sosiaaliturvaa ja varmistetaan sen sopeutuminen paremmin muuttuviin elämäntilanteisiin.
Tehdään opintorahaan täysipäiväisen opiskelun mahdollistava tasokorotus, palautetaan opintotuen indeksisidonnaisuus ja myönnetään täydet tukikuukaudet myös alanvaihtajille. Mahdollistetaan opintojen joustava ja omaehtoinen edistäminen myös muiden tukimuotojen piirissä oleville opiskelijoille ja helpotetaan siirtymiä tukimuotojen välillä. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä siirretään opiskelijat perustulon piiriin.
Parannetaan yrittäjien ja itsensä työllistävien sosiaaliturvaa.
Yrittäjyyden ja palkkatyön välillä tulisi pystyä liikkumaan joustavammin, ettei sosiaaliturva katkea tilanteen muuttuessa. Perustulo helpottaisi myös yrittäjän asemaa
Torjutaan köyhyyttä parantamalla perusturvaa.
Selkeytetään järjestelmää ja kehitetään sitä perustulon suuntaan. Askeleena kohti perustuloa uudistetaan toimeentulotuki tulojen ja työkokemuksen hankkimiseen kannustavaksi. Helpotetaan vähäisten lahjojen, velkojen ja korvausten vastaanottamista toimeentulotukea menettämättä. Vähennetään toimeentulotuen tarvetta korottamalla työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa. Huomioidaan tuissa paremmin velkaantuneisuus. Palautetaan Kelan etuudet indeksiin ja poistetaan rangaistuksenomaiset leikkurit sosiaaliturvasta kokonaan.