Petteri pikkutakissa

Tulevaisuus
tehdään tiedolla

Eduskuntavaalien 2019 sivusto. Tällä hetkellä en ole ehdolla vaaleissa.

#Ilmastovaalit

Ympäristövastuullisuus on kuin laittaisi rahaa pankkiin

Ympäristöön ja ilmastoon liittyen optimoin pitkän aikavälin etuja. Meidän on tiedostettava, että kyse on tulevaisuuden rakentamisesta myös itsellemme.

Oletko sinä elossa vielä 20, 40 tai 60 vuoden päästä? Tiedätkö, miltä maailma tätä menoa tulee silloin näyttämään - minkälaista täällä on silloin elää? Jos emme kiristä toimia nopeasti, saamme vielä ehkä muutaman mukavat vuosikymmenen. Sitten elämämme edellytykset muuttuvat merkittävästi.

Ilmastonmuutoksen torjunnan keskiössä on yksinkertainen suure. Kyse on siitä, kuinka paljon hiiltä päästämme ilmakehään. Tarvitsemme laajoja vähäpäästöisen energian ratkaisuja.

Tässä on muutama poiminta vihreiden poliittisesta ohjelmasta ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen.

Kansainvälisissä neuvotteluissa Suomi ajaa kunnianhimoisia päästövähennyksiä.
Suomi noudattaa Pariisin sopimusta ja muita kansainvälisiä ilmastosopimuksia sekä ajaa kansainvälisissä neuvotteluissa ilmastotieteen mukaisia päästövähennyksiä, joilla lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen.
Päästökauppa korjataan pikaisesti.
EU:n päästöoikeuksien alkujaon tulee perustua huutokauppaan. Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää tulee vähentää ja myymättä jääviä oikeuksia mitätöidä. Päästöoikeuksien ilmaisjaosta tulee luopua. Päästökaupan huutokauppatulot ohjataan pääosin vähäpäästöisen energian tukiin sekä kehittyvien maiden ilmastotyön tukemiseen. Hiilidioksiditonnille asetetaan lattiahinta ja fossiilisia polttoaineita verotetaan riittävästi.
Huomioidaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteet valtion ja kuntien talousarvion valmistelussa.
Korjataan päästökauppajärjestelmä toimivammaksi ja varaudutaan pidemmän aikavälin taloussuunnittelussa siihen, että ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutukset luovat kansainvälistä painetta kiristää ilmastosopimuksen tavoitteita.
Puhtaan joukkoliikenteen hyvä taso varmistetaan kaikkialla Suomessa siirtämällä liikkuminen raiteille.
Investoidaan raideliikenteeseen pitkäjänteisesti yli hallituskausien ulottuvalla investointiohjelmalla. Siirretään runkolinjat raiteille niin kaupunkien välillä kuin kaupunkiseutujen sisälläkin. Edistetään sähkö- ja biokaasubussien yleistymistä raideliikenteen liityntäliikenteessä. Edistetään uusia kestäviä liikenneinnovaatioita, ajoneuvojen yhteiskäyttöä ja liikenteen palvelullistumista.